Số lâu ra nhất

01 8 kỳ
09 8 kỳ
10 8 kỳ
12 8 kỳ
15 8 kỳ
16 8 kỳ
21 8 kỳ
27 8 kỳ
29 8 kỳ
30 8 kỳ
33 8 kỳ
37 8 kỳ
41 8 kỳ
14 7 kỳ
19 7 kỳ
18 6 kỳ
45 6 kỳ
20 5 kỳ
26 5 kỳ
43 5 kỳ
44 5 kỳ
32 4 kỳ
42 4 kỳ
22 3 kỳ
25 3 kỳ
35 3 kỳ
36 3 kỳ
38 3 kỳ
39 3 kỳ
02 2 kỳ
04 2 kỳ
17 2 kỳ
31 2 kỳ
08 1 kỳ
11 1 kỳ
13 1 kỳ
23 1 kỳ
24 1 kỳ
28 1 kỳ
03 0 kỳ
05 0 kỳ
06 0 kỳ
07 0 kỳ
34 0 kỳ
40 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

40 4 lần
06 3 lần
24 3 lần
04 2 lần
13 2 lần
20 2 lần
22 2 lần
35 2 lần
38 2 lần
42 2 lần
43 2 lần
44 2 lần
02 1 lần
03 1 lần
05 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
11 1 lần
14 1 lần
17 1 lần
18 1 lần
19 1 lần
23 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
28 1 lần
31 1 lần
32 1 lần
34 1 lần
36 1 lần
39 1 lần
45 1 lần
01 0 lần
09 0 lần
10 0 lần
12 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
21 0 lần
27 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
33 0 lần
37 0 lần
41 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG