Số lâu ra nhất

03 8 kỳ
04 8 kỳ
06 8 kỳ
08 8 kỳ
09 8 kỳ
11 8 kỳ
15 8 kỳ
17 8 kỳ
20 8 kỳ
21 8 kỳ
22 8 kỳ
25 8 kỳ
39 8 kỳ
44 8 kỳ
28 7 kỳ
42 7 kỳ
13 6 kỳ
40 6 kỳ
07 5 kỳ
30 5 kỳ
02 4 kỳ
10 4 kỳ
37 4 kỳ
19 3 kỳ
27 3 kỳ
41 3 kỳ
45 3 kỳ
12 2 kỳ
31 2 kỳ
32 2 kỳ
34 2 kỳ
35 2 kỳ
43 2 kỳ
01 1 kỳ
05 1 kỳ
14 1 kỳ
16 1 kỳ
36 1 kỳ
38 1 kỳ
18 0 kỳ
23 0 kỳ
24 0 kỳ
26 0 kỳ
29 0 kỳ
33 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

05 4 lần
14 3 lần
45 3 lần
01 2 lần
02 2 lần
07 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
23 2 lần
26 2 lần
27 2 lần
32 2 lần
36 2 lần
10 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
16 1 lần
24 1 lần
28 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
34 1 lần
35 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
03 0 lần
04 0 lần
06 0 lần
08 0 lần
09 0 lần
11 0 lần
15 0 lần
17 0 lần
20 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
25 0 lần
39 0 lần
44 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG