Số lâu ra nhất

01 9 kỳ
09 9 kỳ
10 9 kỳ
12 9 kỳ
15 9 kỳ
16 9 kỳ
21 9 kỳ
27 9 kỳ
29 9 kỳ
33 9 kỳ
37 9 kỳ
41 9 kỳ
14 8 kỳ
19 8 kỳ
45 7 kỳ
20 6 kỳ
26 6 kỳ
44 6 kỳ
42 5 kỳ
25 4 kỳ
35 4 kỳ
36 4 kỳ
38 4 kỳ
39 4 kỳ
04 3 kỳ
17 3 kỳ
31 3 kỳ
08 2 kỳ
11 2 kỳ
13 2 kỳ
23 2 kỳ
24 2 kỳ
28 2 kỳ
03 1 kỳ
05 1 kỳ
06 1 kỳ
07 1 kỳ
34 1 kỳ
40 1 kỳ
02 0 kỳ
18 0 kỳ
22 0 kỳ
30 0 kỳ
32 0 kỳ
43 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

40 4 lần
06 3 lần
22 3 lần
24 3 lần
43 3 lần
02 2 lần
04 2 lần
13 2 lần
18 2 lần
20 2 lần
32 2 lần
35 2 lần
38 2 lần
42 2 lần
44 2 lần
03 1 lần
05 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
11 1 lần
14 1 lần
17 1 lần
19 1 lần
23 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
28 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
34 1 lần
36 1 lần
39 1 lần
45 1 lần
01 0 lần
09 0 lần
10 0 lần
12 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
21 0 lần
27 0 lần
29 0 lần
33 0 lần
37 0 lần
41 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG