Số lâu ra nhất

03 8 kỳ
05 8 kỳ
07 8 kỳ
15 8 kỳ
16 8 kỳ
20 8 kỳ
25 8 kỳ
26 8 kỳ
39 8 kỳ
40 8 kỳ
43 8 kỳ
14 7 kỳ
33 7 kỳ
35 7 kỳ
19 6 kỳ
30 6 kỳ
38 6 kỳ
42 6 kỳ
44 6 kỳ
11 5 kỳ
13 5 kỳ
24 5 kỳ
18 4 kỳ
21 4 kỳ
37 4 kỳ
45 4 kỳ
08 3 kỳ
17 3 kỳ
23 3 kỳ
34 3 kỳ
01 2 kỳ
06 2 kỳ
29 2 kỳ
32 2 kỳ
09 1 kỳ
10 1 kỳ
12 1 kỳ
22 1 kỳ
41 1 kỳ
02 0 kỳ
04 0 kỳ
27 0 kỳ
28 0 kỳ
31 0 kỳ
36 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

04 3 lần
06 3 lần
27 3 lần
08 2 lần
10 2 lần
19 2 lần
22 2 lần
30 2 lần
31 2 lần
34 2 lần
41 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
09 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
14 1 lần
17 1 lần
18 1 lần
21 1 lần
23 1 lần
24 1 lần
28 1 lần
29 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
42 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
03 0 lần
05 0 lần
07 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
20 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
39 0 lần
40 0 lần
43 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG