Số lâu ra nhất

05 9 kỳ
09 9 kỳ
10 9 kỳ
13 9 kỳ
14 9 kỳ
20 9 kỳ
23 9 kỳ
29 9 kỳ
32 9 kỳ
38 9 kỳ
40 9 kỳ
43 9 kỳ
44 9 kỳ
48 9 kỳ
52 9 kỳ
53 9 kỳ
54 9 kỳ
08 8 kỳ
34 8 kỳ
47 8 kỳ
31 7 kỳ
11 6 kỳ
17 6 kỳ
18 5 kỳ
46 5 kỳ
50 5 kỳ
01 4 kỳ
04 4 kỳ
35 4 kỳ
03 3 kỳ
21 3 kỳ
25 3 kỳ
26 3 kỳ
37 3 kỳ
51 3 kỳ
55 3 kỳ
06 2 kỳ
22 2 kỳ
27 2 kỳ
33 2 kỳ
42 2 kỳ
49 2 kỳ
12 1 kỳ
24 1 kỳ
28 1 kỳ
30 1 kỳ
36 1 kỳ
39 1 kỳ
02 0 kỳ
07 0 kỳ
15 0 kỳ
16 0 kỳ
19 0 kỳ
41 0 kỳ
45 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

07 4 lần
04 3 lần
15 3 lần
24 3 lần
35 3 lần
37 3 lần
41 3 lần
45 3 lần
51 3 lần
01 2 lần
25 2 lần
28 2 lần
30 2 lần
46 2 lần
55 2 lần
02 1 lần
03 1 lần
06 1 lần
08 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
16 1 lần
17 1 lần
18 1 lần
19 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
34 1 lần
36 1 lần
39 1 lần
42 1 lần
47 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
05 0 lần
09 0 lần
10 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
20 0 lần
23 0 lần
29 0 lần
32 0 lần
38 0 lần
40 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
48 0 lần
52 0 lần
53 0 lần
54 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG