Số lâu ra nhất

03 8 kỳ
04 8 kỳ
05 8 kỳ
06 8 kỳ
11 8 kỳ
13 8 kỳ
14 8 kỳ
15 8 kỳ
17 8 kỳ
23 8 kỳ
27 8 kỳ
32 8 kỳ
34 8 kỳ
38 8 kỳ
40 8 kỳ
44 8 kỳ
47 8 kỳ
49 8 kỳ
51 8 kỳ
39 7 kỳ
12 6 kỳ
18 6 kỳ
48 6 kỳ
55 6 kỳ
20 5 kỳ
31 5 kỳ
53 5 kỳ
37 4 kỳ
41 4 kỳ
07 3 kỳ
08 3 kỳ
10 3 kỳ
36 3 kỳ
46 3 kỳ
09 2 kỳ
19 2 kỳ
25 2 kỳ
26 2 kỳ
30 2 kỳ
42 2 kỳ
54 2 kỳ
16 1 kỳ
22 1 kỳ
28 1 kỳ
29 1 kỳ
35 1 kỳ
43 1 kỳ
45 1 kỳ
01 0 kỳ
02 0 kỳ
21 0 kỳ
24 0 kỳ
33 0 kỳ
50 0 kỳ
52 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

29 4 lần
01 3 lần
43 3 lần
07 2 lần
08 2 lần
09 2 lần
16 2 lần
19 2 lần
21 2 lần
22 2 lần
25 2 lần
33 2 lần
42 2 lần
50 2 lần
52 2 lần
54 2 lần
02 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
18 1 lần
20 1 lần
24 1 lần
26 1 lần
28 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
45 1 lần
46 1 lần
48 1 lần
53 1 lần
55 1 lần
03 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
11 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
17 0 lần
23 0 lần
27 0 lần
32 0 lần
34 0 lần
38 0 lần
40 0 lần
44 0 lần
47 0 lần
49 0 lần
51 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG