Số lâu ra nhất

10 12 kỳ
18 12 kỳ
19 12 kỳ
21 12 kỳ
22 12 kỳ
30 12 kỳ
41 12 kỳ
50 12 kỳ
14 11 kỳ
20 11 kỳ
27 10 kỳ
32 9 kỳ
16 8 kỳ
23 8 kỳ
42 8 kỳ
02 7 kỳ
11 7 kỳ
34 7 kỳ
43 7 kỳ
01 6 kỳ
09 6 kỳ
51 6 kỳ
54 6 kỳ
03 5 kỳ
06 5 kỳ
37 5 kỳ
49 5 kỳ
13 4 kỳ
38 4 kỳ
46 4 kỳ
33 3 kỳ
45 3 kỳ
52 3 kỳ
53 3 kỳ
55 3 kỳ
04 2 kỳ
05 2 kỳ
08 2 kỳ
17 2 kỳ
35 2 kỳ
39 2 kỳ
47 2 kỳ
24 1 kỳ
25 1 kỳ
26 1 kỳ
29 1 kỳ
36 1 kỳ
48 1 kỳ
07 0 kỳ
12 0 kỳ
15 0 kỳ
28 0 kỳ
31 0 kỳ
40 0 kỳ
44 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

38 4 lần
23 3 lần
24 3 lần
25 3 lần
33 3 lần
37 3 lần
39 3 lần
40 3 lần
44 3 lần
48 3 lần
55 3 lần
01 2 lần
03 2 lần
06 2 lần
07 2 lần
08 2 lần
15 2 lần
16 2 lần
26 2 lần
29 2 lần
31 2 lần
35 2 lần
45 2 lần
49 2 lần
53 2 lần
02 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
09 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
14 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
32 1 lần
34 1 lần
36 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
46 1 lần
47 1 lần
51 1 lần
52 1 lần
54 1 lần
10 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
30 0 lần
41 0 lần
50 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG