Số lâu ra nhất

01 9 kỳ
10 9 kỳ
12 9 kỳ
20 9 kỳ
24 9 kỳ
28 9 kỳ
36 9 kỳ
40 9 kỳ
43 9 kỳ
49 9 kỳ
50 9 kỳ
06 8 kỳ
07 8 kỳ
22 8 kỳ
05 7 kỳ
51 7 kỳ
11 6 kỳ
18 6 kỳ
26 6 kỳ
42 6 kỳ
46 6 kỳ
09 5 kỳ
38 5 kỳ
39 5 kỳ
53 5 kỳ
04 4 kỳ
13 4 kỳ
27 4 kỳ
29 4 kỳ
35 4 kỳ
03 3 kỳ
45 3 kỳ
54 3 kỳ
55 3 kỳ
14 2 kỳ
15 2 kỳ
21 2 kỳ
30 2 kỳ
44 2 kỳ
47 2 kỳ
48 2 kỳ
16 1 kỳ
17 1 kỳ
31 1 kỳ
34 1 kỳ
37 1 kỳ
41 1 kỳ
52 1 kỳ
02 0 kỳ
08 0 kỳ
19 0 kỳ
23 0 kỳ
25 0 kỳ
32 0 kỳ
33 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

32 4 lần
23 3 lần
52 3 lần
05 2 lần
11 2 lần
14 2 lần
15 2 lần
16 2 lần
17 2 lần
21 2 lần
25 2 lần
26 2 lần
33 2 lần
47 2 lần
48 2 lần
02 1 lần
03 1 lần
04 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
09 1 lần
13 1 lần
18 1 lần
19 1 lần
22 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
34 1 lần
35 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
46 1 lần
51 1 lần
53 1 lần
54 1 lần
55 1 lần
01 0 lần
10 0 lần
12 0 lần
20 0 lần
24 0 lần
28 0 lần
36 0 lần
40 0 lần
43 0 lần
49 0 lần
50 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG