Số lâu ra nhất

01 9 kỳ
02 9 kỳ
04 9 kỳ
09 9 kỳ
11 9 kỳ
13 9 kỳ
14 9 kỳ
15 9 kỳ
20 9 kỳ
21 9 kỳ
23 9 kỳ
26 9 kỳ
32 9 kỳ
35 9 kỳ
06 8 kỳ
30 8 kỳ
27 7 kỳ
07 6 kỳ
10 6 kỳ
43 6 kỳ
19 5 kỳ
34 5 kỳ
39 5 kỳ
29 4 kỳ
41 4 kỳ
05 3 kỳ
17 3 kỳ
31 3 kỳ
38 3 kỳ
12 2 kỳ
24 2 kỳ
25 2 kỳ
40 2 kỳ
44 2 kỳ
03 1 kỳ
08 1 kỳ
22 1 kỳ
33 1 kỳ
42 1 kỳ
16 0 kỳ
18 0 kỳ
28 0 kỳ
36 0 kỳ
37 0 kỳ
45 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

28 4 lần
18 3 lần
24 3 lần
37 3 lần
03 2 lần
05 2 lần
08 2 lần
10 2 lần
16 2 lần
22 2 lần
29 2 lần
31 2 lần
33 2 lần
38 2 lần
39 2 lần
41 2 lần
44 2 lần
45 2 lần
06 1 lần
07 1 lần
12 1 lần
17 1 lần
19 1 lần
25 1 lần
27 1 lần
30 1 lần
34 1 lần
36 1 lần
40 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
01 0 lần
02 0 lần
04 0 lần
09 0 lần
11 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
20 0 lần
21 0 lần
23 0 lần
26 0 lần
32 0 lần
35 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG