Số lâu ra nhất

01 8 kỳ
05 8 kỳ
06 8 kỳ
11 8 kỳ
13 8 kỳ
16 8 kỳ
17 8 kỳ
18 8 kỳ
21 8 kỳ
23 8 kỳ
24 8 kỳ
30 8 kỳ
32 8 kỳ
35 8 kỳ
36 8 kỳ
40 8 kỳ
41 8 kỳ
45 8 kỳ
04 7 kỳ
37 7 kỳ
22 5 kỳ
33 5 kỳ
42 5 kỳ
02 4 kỳ
44 4 kỳ
12 3 kỳ
39 3 kỳ
43 3 kỳ
03 2 kỳ
09 2 kỳ
25 2 kỳ
27 2 kỳ
28 2 kỳ
07 1 kỳ
15 1 kỳ
20 1 kỳ
29 1 kỳ
31 1 kỳ
38 1 kỳ
08 0 kỳ
10 0 kỳ
14 0 kỳ
19 0 kỳ
26 0 kỳ
34 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

28 5 lần
34 4 lần
07 3 lần
08 3 lần
26 3 lần
02 2 lần
03 2 lần
10 2 lần
15 2 lần
27 2 lần
29 2 lần
38 2 lần
43 2 lần
04 1 lần
09 1 lần
12 1 lần
14 1 lần
19 1 lần
20 1 lần
22 1 lần
25 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
37 1 lần
39 1 lần
42 1 lần
44 1 lần
01 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
11 0 lần
13 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
21 0 lần
23 0 lần
24 0 lần
30 0 lần
32 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
40 0 lần
41 0 lần
45 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG