Số lâu ra nhất

01 9 kỳ
02 9 kỳ
05 9 kỳ
08 9 kỳ
13 9 kỳ
18 9 kỳ
19 9 kỳ
21 9 kỳ
22 9 kỳ
25 9 kỳ
26 9 kỳ
27 9 kỳ
28 9 kỳ
35 9 kỳ
37 9 kỳ
40 9 kỳ
43 9 kỳ
50 9 kỳ
53 9 kỳ
54 9 kỳ
41 7 kỳ
03 6 kỳ
04 6 kỳ
15 6 kỳ
20 6 kỳ
24 5 kỳ
49 5 kỳ
16 4 kỳ
17 4 kỳ
42 4 kỳ
44 4 kỳ
29 3 kỳ
30 3 kỳ
38 3 kỳ
45 3 kỳ
52 3 kỳ
06 2 kỳ
10 2 kỳ
34 2 kỳ
47 2 kỳ
48 2 kỳ
07 1 kỳ
11 1 kỳ
33 1 kỳ
36 1 kỳ
39 1 kỳ
51 1 kỳ
55 1 kỳ
09 0 kỳ
12 0 kỳ
14 0 kỳ
23 0 kỳ
31 0 kỳ
32 0 kỳ
46 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

09 3 lần
11 3 lần
32 3 lần
33 3 lần
46 3 lần
55 3 lần
03 2 lần
06 2 lần
07 2 lần
12 2 lần
14 2 lần
16 2 lần
17 2 lần
24 2 lần
29 2 lần
31 2 lần
36 2 lần
39 2 lần
41 2 lần
48 2 lần
49 2 lần
51 2 lần
04 1 lần
10 1 lần
15 1 lần
20 1 lần
23 1 lần
30 1 lần
34 1 lần
38 1 lần
42 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
47 1 lần
52 1 lần
01 0 lần
02 0 lần
05 0 lần
08 0 lần
13 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
35 0 lần
37 0 lần
40 0 lần
43 0 lần
50 0 lần
53 0 lần
54 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG