Số lâu ra nhất

03 8 kỳ
07 8 kỳ
09 8 kỳ
12 8 kỳ
17 8 kỳ
25 8 kỳ
26 8 kỳ
33 8 kỳ
35 8 kỳ
36 8 kỳ
37 8 kỳ
39 8 kỳ
42 8 kỳ
46 8 kỳ
52 8 kỳ
54 8 kỳ
55 8 kỳ
32 7 kỳ
43 6 kỳ
51 6 kỳ
02 5 kỳ
30 5 kỳ
41 5 kỳ
45 5 kỳ
53 5 kỳ
06 4 kỳ
16 4 kỳ
20 4 kỳ
29 4 kỳ
08 3 kỳ
15 3 kỳ
18 3 kỳ
21 3 kỳ
24 3 kỳ
49 3 kỳ
01 2 kỳ
04 2 kỳ
19 2 kỳ
23 2 kỳ
38 2 kỳ
50 2 kỳ
05 1 kỳ
14 1 kỳ
22 1 kỳ
27 1 kỳ
31 1 kỳ
40 1 kỳ
48 1 kỳ
10 0 kỳ
11 0 kỳ
13 0 kỳ
28 0 kỳ
34 0 kỳ
44 0 kỳ
47 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

48 4 lần
22 3 lần
24 3 lần
34 3 lần
49 3 lần
04 2 lần
10 2 lần
15 2 lần
27 2 lần
30 2 lần
47 2 lần
50 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
05 1 lần
06 1 lần
08 1 lần
11 1 lần
13 1 lần
14 1 lần
16 1 lần
18 1 lần
19 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
23 1 lần
28 1 lần
29 1 lần
31 1 lần
32 1 lần
38 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
51 1 lần
53 1 lần
03 0 lần
07 0 lần
09 0 lần
12 0 lần
17 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
33 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
37 0 lần
39 0 lần
42 0 lần
46 0 lần
52 0 lần
54 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG